Log in automatically  Problem?

Kết quả cho từ khoá ""

Register
Hangouts

Rise of the Argonauts

inspired by G+ | The official site of the RotAxVN

 Back to Top

  • Please feel free to contact us if you have any question.
    Thank you for your time!
  • RotAxVN v1.2.1 is now live
  • Your donation will help us maintain this site


+

close

You are not connected. Please login or register

Message : Page 1 of 1

1 Default [Guide] Hướng dẫn sử dụng BBCode on Thu 27 Apr 2017 - 6:19

SarkZKalie

SarkZKalie
SarkZKalie

SarkZKalie

 gcover_photo

Posts :  21

Coins :  2464

Reputation :  20

 Male


Character
Class: Paladin
Nation: Ostyrion  Ostyrion 


RotA Protector

Chào mừng {USERNAME } đến với lớp học BBCode101

Ngoài các mã cơ bản được giới thiệu trong trang FAQ , hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một vài mã BBCode mới được thêm vào RotA .

1) Gallery

  • Đây là một BBCode được sử dụng để giúp tạo một album hình ảnh thu nhỏ trực tiếp trong bài viết, khác biệt hoàn toàn so với khi sử dụng một IMG.

Code:
[^gallery]
[img]link của hình[/img]
[/gallery]
Ví dụ:
[gallery]
[Guide] Hướng dẫn sử dụng BBCode Notice10[Guide] Hướng dẫn sử dụng BBCode Notice10[Guide] Hướng dẫn sử dụng BBCode Notice10
[/gallery]

2) LyricR

  • Đây là một BBCode sử dụng bảng table để giúp người dùng dễ dàng thể hiện một bài viết dịch thuật chuyên nghiệp gọn gàng, khác biệt hoàn toàn so với sử dụng một bảng table.

Code:
[youtube]link của YouTube[/youtube]
[table class="infor"]
[tr][td][/td]
[td]Information[/td]
[/tr]
[tr][td]Song title[/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr][td]Artist[/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr][td]Album[/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr][td]Genre[/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]
[table class="lyricr"]
[tr]
[td]English/Others[/td]
[td]Vietnamese[/td]
[/tr]
[tr]
[td][Verse 1]
Content[/td]
[td]Lyric 1 edited[/td]
[/tr]
[tr]
[td][Verse 2]
Content[/td]
[td]Lyric 2 edited[/td]
[/tr]
[tr]
[td][Chorus]
Content[/td]
[td]Chorus edited[/td]
[/tr]
[/table]
Ví dụ:

Information
Song titleABC
ArtistDEF
AlbumXYZ
GenreOther
English/OthersVietnamese
[Verse 1]
Content
Lyric 1 edited
[Verse 2]
Content
Lyric 2 edited
[Chorus]
Content
Chorus edited
3) Notice table

  • Đây là một BBCode sử dụng bảng table để giúp người dùng dễ dàng thể hiện một phản hồi nhanh hoặc ghi nguồn bài viết 1 cách chuyên nghiệp gọn gàng, khác biệt hoàn toàn so với sử dụng một bảng table bình thường.

Code:
[done^]Content 1[/done^]
[deny^]Content 2[/deny^]
[wait^]Content 3[/wait^]
Ví dụ:
Bài viết/Yêu cầu được chấp nhận.
Bài viết/Yêu cầu bị từ chối.
Bài viết/Yêu cầu đang chờ được kiểm duyệt.
Note:
Xoá dấu ^ trong đoạn code
4) Updating
Ban điều hành RotA
  

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum